Steg 1

Företagets namn/logotyp placerad på organisationens partnersida www.involvaid.com (samt .org och .se). Presentation av företagsnamn/logotyp sker i fallande ordning utifrån ersättningens storlek. Företagets namn/logotyp länkas till företagets webbplats. Det enskilda avtalet mellan IA och företaget anger tid och specifika överenskommelser för samarbetet.

Kostnad: 2000 – 10 000 kronor

Leave a Reply