Företagspaket SEX – 50 000 SEK och uppåt

Företagets namn/logotyp väl synligt placerad på sidan för Samarbetspartners på organisationens partnersida, www.iaidafrica.org (samt .se, .com och .eu). Presentation av företagsnamn/logotyp sker i fallande ordning utifrån ersättningens storlek. Namn/Logotyp på de informationsfoldrar, medlemsutskick och affischer som ges ut from nästa tryckning efter det att gåvan inkommit till organisationen. Företagets namn/logotyp länkas till företagets partnersida. Det enskilda avtalet mellan IAA och företaget anger tid och specifika överenskommelser för samarbetet.

Kostnad: 50 000 SEK och uppåt

Leave a Reply