Företagspaket SJU – produkter eller tjänster

Om ditt företag vill ge stöd i form av produkter/tjänster går det också bra. Ert stöd värderas utifrån dess ekonomiska värde av er/oss som därefter används för att hitta lämpligt företagspaket utifrån vår partnerstege.

 

Leave a Reply