Företagspaket TRE – 10 000 – 14 999 SEK

Företagets namn/logotyp placerad på organisationens partnersida www.iaidafrica.org (samt .se, .com och .eu). Presentation av företagsnamn/logotyp sker i fallande ordning utifrån ersättningens storlek. Företagets namn/logotyp länkas till företagets webbplats. Företagets namn exponeras i organisationens medlemsutskick from nästa tryckning efter det att gåvan inkommit till organisationen. Det enskilda avtalet mellan IAA och företaget anger tid och specifika överenskommelser för samarbetet.

Kostnad: 10 000 – 14 999 SEK

Leave a Reply