Styrelsen 2018

Jon Ruthman Gunnarsson, ordförande
jon.ruthman-gunnarsson@involvaid.com

Jon har varit aktiv sedan 2007 blev ordförande 2016. Han är projektledare för projektet Healthy Hospital. Jon har en bakgrund som sjuksköterska och inom internationell humanitärt bistånd. Han arbetar som medicinsk gruppledare hos Läkare Utan Gränser sedan 2013.

Sofia Rahm, vice ordförande
sofia.rahm@involvaid.com

Sofia har varit aktiv sedan hösten 2016. Hon kom i kontakt med våran organisation efter att hon praktiserade en månad sommaren 2016 som läkarassistent på sjukhuset i Kolandoto. Sofia läser vid läkarprogrammet i Umeå.

Jessica Bager, kassör/styrelseledamot
jessica.bager@involvaid.com

Jessica är styrelsemedlem sedan 2018 och en av våra två kassörer. Hon är utbildad civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm. Sedan 2016 omskolar hon sig till läkare på Karolinska Institutet.

 

Henrik Hjelmgren, ledamot
henrik.hjelmgren@involvaid.com

Henrik är sedan 2007 aktiv i organisationen och är projektledare i flera projekt samt bidrar i det administrativa styrelsearbetet. Henrik jobbar som specialistsjuksköterska inom Barn och Ungdom på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, samt doktorerar på Karolinska Institutet på institutionen för Kvinnor och Barns Hälsa .

Carolin Hermansson, ledamot
carolin.hermansson@involvaid.com

Carolin har varit aktiv sedan 2008 och är ansvarig för nyhetsbrevet. Carolin är specialistsjuksköterska inom Anestesi och arbetar på operationsenheten vid Linköpings universitetssjukhus.

Claes Nordström, ledamot
claes.nordstrom@involvaid.com

Claes har sedan 2010 varit aktiv inom organisationen 2010 och är för tillfället projektledare Cataract surgerey for children. Claes jobbar som ambulanssjuksköterska i Lund och bor i Köpenhamn.

Nina Lai, suppleant
nina.lai@involvaid.com

Nina har varit aktiv sedan 2010 och är medlemsansvarig. Hon har också hand om mail och de flesta utskicken. Nina är sjuksköterska och arbetar just nu på olika sjukhus i Stockholm.

Sara Björneke, suppleant
sara.bjorneke@involvaid.com

Sara har varit aktiv sedan 2012 och var ordförande 2015. Hon är projektledare för projektet Education inom ramen av Child Fund. Sara arbetar som sjuksköterska på akutmottagningen på Karolinska sjukhuset i Huddinge.

 

Jenny Samuelsson, suppleant
jenny.samuelsson@involvaid.com

Jenny är ny medlem sedan hösten 2016.
Hon är utbildad klassisk flöjtist och läser nu till läkare på Sundsvalls sjukhus genom Umeå universitet