Africa in sight

English version

Om synen, ett av våra viktigaste sinnen, försämras får det konsekvenser i vår vardag. Synförsämring drabbar både unga och gamla, men på olika sätt. Barn får svårare att fullfölja sina studier, vuxna får svårare att utföra sitt arbete och äldre får svårare att klara av vardagen. Projektet Africa in Sight är till för att stötta de mest utsatta människorna i nordöstra Tanzania, de som lever med synfel men som saknar ekonomiska möjligheter att göra något åt det. Tack vare projektet erbjuds de kostnadsfria undersökningar och glasögon vid stationära och mobila platser i regionen via vår lokala partner. Behovet är mycket stort och Ditt bidrag behövs för att projektet ska kunna leva vidare och utvecklas!

Vill du läsa mer om projektet, klicka här!

Aktiviteter inom projektet
AIS önskar fortsätta stödet och ge människor möjlighet till synkorrigering och inköp av ytterligare glasögon görs kontinuerligt av AICT då behov uppstår med hjälp av finansiering från Involvaid.

Utbildning gör skillnad! Efter inkommen förfrågan om bidrag för att utbilda lokal sjukvårdpersonal i ögonhälsa beslutade AIS att ge ekonomiska medel till detta. En underläkare, så kallad Medical officer, får nu undervisning på Kolandoto Hospital för att kunna göra enklare synkorrigeringar. Förhoppningen är att detta kommer att bidra till en ökad utdelning av glasögon och förbättrad ögonhälsa för fler människor som är i behov av detta.

Sedan 2014 har projektet bidragit med både utrustning och material men även ny kunskap och organisation genom volontära uppdrag.”16144858_10154601284579300_1251757993_n

Äldre genomförda aktiviteter
2012-10-10 – WHOs World Sight Day
2012-09-12 – Utbildningsinsatser för “Diagnostisering av synfel”
2013-07-18 – Ögonlinser till kataraktoperation skänks
2014-08-06 – Ytterligare utbildningsinsatser genomförs inom “Diagnostisering av synfel”
2014-08-06 – Stöd till köp av glasögon
2015-10-31 – Inköp av autorefraktor
2016-08-32 – Installation och utbildning av autorefraktor

Rapporter från projektet:
Report 201208-12
Report 201205-07
Report 201201-04
Årsrapport 2014
Report 201410-201501
Report 201502-06
Report 201507-1216144254_10154601284534300_655774515_n
Report 2016

Stöd Africa in sight

 

Sedan starten av projektet har 3 422 personer erhållit kostnadsfria glasögon av Involvaid genom vår samarbetspartner African Inland Church Tanzania (AICT). Utdelningen sker fortlöpande på AICT Kolandoto hospital samt under fältbesök.
Statistiken baseras på den registrering som utförs i samband med utdelning av glasögon inom projektet fram tom 2016-12-31. Registreringen utförs på sådant sätt att individen inte kan identifieras.
Nedan sammanställs data utifrån de registreringar som genomförts.

Antal utdelade glasögon per år: