Utbildningsinsats för “Diagnostisering av synfel”

2012-09-12

Sedan 2011 har IAA och AICT Kolandoto hospital (KNH) utvecklat projektet Africa in sight (AIS) med tillägget ”Educational activities”. Tillägget stödjer utbildningsinsatser inom ”Diagnostisering av synfel” för upp till två personer vilka uppfyller fastslagna kriterier. Utbildningen bedrivs och genomförs på KNH som även skriver avtal med de personer som väljer att genomgå utbildning och att aktivt arbeta inom AIS på sin arbetsplats.

Resultatet blev att Fred Masanja (Meatu District hospital) och Mathias Mlingwa (Mkula hospital) utbildades under 3 månader och avslutade sin utbildning den 11 december 2012. De har nu fått med sig glasögon till sina områden för utdelning inom projektet AIS. IAA gratulerar dem båda till genomgången utbildning och att de önskat bli involverade i projektet!

Mer om AIS-projektets utbildningsverksamhet, klicka här.