2017-11-27-Container

Den 21 juli 2017 började packningen av allt sjukhusmaterial som samlats in för att göra nytta på sjukhuset i Kolandoto. Under tre dagar i kulverten på Linköpings universitetssjukhus pågick planering, packning och polstring av all apparatur och allt material så att det skulle hålla under den långa resan.

På måndagen den 24 juli kom så lastbilen med containern, och spänningen var stor – skulle vi få plats med allt? Efter en packning med mycket fantasi och en hel del vilja fick vi till slut in allt som vi ville skulle vara med! Glada och trötta vinkade vi av lastbilen med containern mot dess resa till Kolandoto.

Planen var att containern skulle komma till hamnen i Dar es Salaam den 5 september, men som vi befarat tog resan över haven även denna gång lite längre tid. Den 21 september kom den äntligen fram, och vi hoppades att den skulle få åka vidare mot Kolandoto inom några dagar. Men även denna gång blev väntan längre än vad vi hade hoppats. Många dokument skulle gås igenom, och containern öppnades i hamnen och materialet kontrollerades. Det tillkom även extra kostnader för sjukhuset, eftersom tullen begärde in licensavgifter för röntgenapparaterna och avgifter för förvaring eftersom materialet stod så länge i hamnen.

Den 17 november, nästan två månader senare, lämnade containern hamnen, och färden fortsatte med lastbil upp mot Kolandoto. Under uppackningen av materialet var även Involvaids representant Jon på plats. Många var med och hjälpte till att lyfta ut den tunga röntgenutrustningen från containern.
Allt material var välbehållet och har efter uppackningen fungerat väl, vilket vi är mycket glada för. Sjukhuset har kunnat öppna en ögonmottagning med hjälp av det nedskickade materialet och den nybyggda akuten har fått en del utrustning. Vi skickade också medicinsk litteratur, över 100 böcker som har kommit väl till användning för de medicin- och omvårdnadsstudenter som finns i Kolandoto.

Trots all utrustning som vi har skickat är behovet, främst på akutmottagningen, fortfarande mycket stort. En del kan köpas in lokalt, och Involvaid fortsätter att samla in pengar till projektet för att även i framtiden kunna bidra till att komplettera materialet.

Med projekt som detta kommer alltid lärdomar. Det var svårt att förutse de extra kostnader som uppstod i hamnen i Dar es Salaam, men det vi tar med oss är att det aldrig går att vara nog förberedd med dokument, som packningslistor och förteckningar över apparatur. Vi bör även kontakta Tanzanias ambassad i Sverige för att på det sättet kanske underlätta förfarandet och förkorta handläggningstiderna samt minska det extrajobb och de kostnader som eventuella oklarheter kring materialet kan medföra.

Involvaid vill självklart hjälpa till med de extra kostnader som uppstod för sjukhuset, och under 2018 fortsätter insamlingen till det ändamålet. Vill du vara med och bidra till projektet Sjukhusmaterial? Sätt in en gåva på PG 900232–0 eller swisha till 123 900 2320. Märk din gåva ”Sjukhusmaterial”. Tack för ditt stöd!