Om oss

Liten + effektiv = hållbar + långsiktig

Sedan 2006 har vårt syfte varit att hjälpa svårt utsatta människor till en bättre livssituation. Våra medarbetare arbetar helt ideellt vilket gör att en mycket stor andel av insamlade medel går till projekten som våra bidragsgivare bidrar till.

Vi tycker att…

  • biståndstagaren ska vara i centrum, biståndet skall syfta till att vara ett led i utveckling för individen samt bidra till bättre framtidsutsikter för denne.
  • vi ska förmedla biståndet mellan biståndsgivare och biståndstagare med målet att ha så låga administrativa kostnader som möjligt. Att ha målet och fokus på biståndstagaren och inte på organisationen.
  • bistånd ska bedrivas småskaligt. Med hjälp av små insatser vill vi bidra till att individer kan skapa sig en bättre vardag tillsammans med bättre framtidsutsikter.
  • du som givare ska kunna känna personlig kontakt med biståndstagaren. Du ska ha möjligheten att se vilka du hjälper och vad ditt stöd går till.
  • De projekt vi bedriver ska grunda sig på en förfrågan och ett behov från problemområdet och inte tvärtom.

Styrelsen
Volontärer

Read in english ->