Styrelsen

Carolin Hermansson, Ordförande
carolin.hermansson@involvaid.com

Carolin har varit aktiv sedan 2008 och är ansvarig för nyhetsbrevet. Carolin är specialistsjuksköterska inom Anestesi och arbetar på operationsenheten vid Linköpings universitetssjukhus.

Sofia Rahm, Vice Ordförande
sofia.rahm@involvaid.com

Sofia har varit aktiv sedan hösten 2016. Hon kom i kontakt med våran organisation efter att hon praktiserade en månad sommaren 2016 som läkarassistent på sjukhuset i Kolandoto. Sofia läser vid läkarprogrammet i Umeå.

 

Henrik Hjelmgren, Kassör/Styrelseledamot
henrik.hjelmgren@involvaid.com

Henrik är sedan 2007 aktiv i organisationen och är projektledare i flera projekt samt bidrar i det administrativa styrelsearbetet. Henrik jobbar som specialistsjuksköterska inom Barn och Ungdom på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, samt doktorerar på Karolinska Institutet på institutionen för Kvinnor och Barns Hälsa .

Lotta Stoltz, Ledamot
lotta.stoltz@involvaid.com

Lotta har varit aktiv sedan 2014. Är projektledare inom Africa In Sight och har besökt Kolandoto flertal gånger inom projektets ramar. Jobbar till vardags som ögonsjuksköterska i Helsingborg.

Claes Nordström, Ledamot
claes.nordstrom@involvaid.com

Claes har sedan 2010 varit aktiv inom organisationen 2010 och är för tillfället projektledare Cataract surgerey for children. Claes jobbar som ambulanssjuksköterska i Lund och bor i Köpenhamn.

 

Jessica Widegren, Ledamot
jessica.widegren@involvaid.com

Jessica är ny styrelseledamot sedan våren 2019. Hon kommer att arbeta med projekt inom Child Found. Jessica arbetar som barnsjuksköterska och omvårdnadschef på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Nina Lai, Suppleant
nina.lai@involvaid.com

Nina har varit aktiv sedan 2010 och är medlemsansvarig. Hon har också hand om mail och de flesta utskicken. Nina är sjuksköterska och arbetar just nu på olika sjukhus i Stockholm.

Sara Björneke, Suppleant
sara.bjorneke@involvaid.com

Sara har varit aktiv sedan 2012 och var ordförande 2015. Hon är projektledare för projektet Education inom ramen av Child Fund. Sara arbetar som sjuksköterska på akutmottagningen på Karolinska sjukhuset i Huddinge.