Partners

 

majola lions
instrumenta2

Vill Ditt företag hjälpa oss att hjälpa andra?

Ett litet stöd för Er gör stor skillnad för någon annan. Stöd i form av ekonomiska bidrag eller i form av andra tjänster eller material är alla lika välkomna och betydelsefulla. Ditt företag kan vara med och förändra framtidsutsikterna för många människor som växer upp lever under helt andra förutsättningar än de som Vi tar som en självklarhet.

Om Ditt företag vill stödja oss skrivs ett samarbetsavtal mellan Involvaid och företaget som beskriver hur villkoren för samarbetet kommer att se ut. Stödet kan ges till hela organisationen och används där den behövs mest vid den tidpunkten. Ni kan också stötta ett specifikt delprojekt och stödet blir då öronmärkt till det delprojektet. Beroende på stödets storlek erbjuder Involvaid olika former av exponering av företagets logga och namn på bland annat webbsida och medlemsutskick som organisationen gör (se Partnerstegen).

För oss Involvaid är det viktigt att Ni som samarbetspartners känner delaktighet då Ni stödjer oss. Återkoppling om hur just Ert stöd gjort skillnad är en självklarhet och Ni är viktiga för att vi ska kunna göra skillnad för andra!

Vi från Involvaid kommer gärna ut och föreläser hos Er om organisationen och våra projekt samt vad just Ni skulle kunna bidra med.

Ett litet stöd från Er gör stor skillnad andra!