Projekt

Involvaid driver flera olika projekt i norra Tanzania.

Africa in sight: Organisationens första projekt som syftar till att förbättra synen för människor de människor som inte ekonomisk möjlighet att göra det själva. Läs mer om projekten här

 Child Fund: Barnfonden startades 2012 och är ett ramverk där olika barnrelaterade projekt ryms under, idag stöttas barn med skolmaterial och uniformer samt att barn får tillgång till kataraktoperationer utan kostnad- Läs mer om de olika projekten här.

Hospital Equipment Ett projekt som går ut på att ta tillvara på utrangerad sjukhusutrustning och sedan skicka till ett behövande sjukhus.

Sustainable Development Ett ramverk där miljörelaterade projekt får plats. Här drivs nu ett projekt som heter Healthy Hospital som förbättrat vattenkvalité och tillgång samt byggt solceller på Kolandoto Sjukhus

Exchange Program: Detta är ett projekt som har som syfte att skapa utbyten mellan institutioner och länder.