Africa in sight

English version


Inledning:
Om synen, ett av våra viktigaste sinnen, försämras får det konsekvenser i vår vardag. Synförsämring drabbar både unga och gamla, men på olika sätt. Barn får svårare att fullfölja sina studier, vuxna får svårare att utföra sitt arbete och äldre får svårare att klara av vardagen. Ramverket Africa in Sight är till för att stötta de mest utsatta människorna i nordöstra Tanzania, de som lever med synfel men som saknar ekonomiska möjligheter att göra något åt det.

Africa in Sight (AIS) har flera delprojekt för att uppfylla ändamålet med att förbättra för ögonhälsa. Se nedan för information om de olika projekten.

AIS Spectacles
Tack vare projektet erbjuds kostnadsfria undersökningar och glasögon vid stationära och mobila platser i regionen via vår lokala partner. Behovet är mycket stort och Ditt bidrag behövs för att projektet ska kunna leva vidare och utvecklas! Sedan 2008 har 3651 (2017) glasögon delats ut. Projektet fortskrider.
Vill du läsa mer om delprojektet glasögonutdelning, klicka här!

AIS Medicinsk utrustning
Som ett led i utvecklingen mot en modernare, patient säkrare vårdmiljö startades samarbetsprojektet AIS Medicinsk utrustning 2015. Avsaknaden av diagnostisk apparatur var stor och det försvårade arbetet och möjligheten till diagnostik och uppföljning av insatt behandling.
Projektet pågår och har för närvarande installerat och utbildat personal i ett flertal viktiga apparaturer så som; autorefraktor, tonometer, ultraljud samt ny utrustning till ögonoperation. Tillsammans har all den nya utrustningen kunnat förbättra vårdkvalitén på ögonavdelningen.

Läs mer- 2016-2017

Mätningar pågår inför starroperation: Fotograf Lotta Stoltz, 2017.

Projektet är utformat för att stödja de mest utsatta personerna i nordöstra Tanzania, de som lever med synproblem, men som saknar ekonomiska förutsättningar att söka vård.
Målgruppen är befolkningen i Shinyangaregionen som söker sjukhusvård för ögonsjukdomar. Projektet ser till att personalen får redskap (utrustning och utbildning) för diagnostisering och kan på så sätt följa upp och behandla ögonsjukdomar och därmed kan erbjuda en mer patientsäker och kvalitativ vård.

Under de senaste 3 åren har vi infört mätning av ögat inför starroperation för att kunna ge patienterna en individuell lins i ögat för bästa seende. Personalen använder en keratometer/autorefraktor och de har lärt sig mäta axellängd med en A-scan. Detta är numera en rutin inför starroperation sedan hösten 2016 då de nya installera de nya maskinerna installerades och personalen utbildades i handhavande och tolkning av undersökningsresultatet.

Året därpå infördes tonuskontroller på alla patienter över 40 år som en screeningverksamhet för att fånga upp glaucompatienter. En lufttonometer införskaffades och den har bidragit till bättre diagnostik och uppföljning av patienterna. Eftersom det är en non contact tonometer har även patientsäkerheten ökat och infektioner undviks att spridas mellan patienterna.

Vårt fortsatta arbete inriktar sig på att bättre kunna behandla och diagnostisera de patienter som inte har möjlighet att ta sig till sjukhuset eller inte har råd genom att införskaffa bättre utrustning som kan användas vid Out reach arbete, dvs när man åker ut på landsbygden och möter patienterna utanför sjukhusmiljön. Utrustningen som finns idag är mycket enkel och både diagnostisering och behandling fördröjs. På sjukhuset har man också startat Outreach arbete där en ögonsköterska och en undersköterska från avdelningen besöker upptagningsområdets skolor och screenar elevernas synförmåga. De som uppvisar sänkt synförmåga måste hänvisas till avdelningen för refraktionering för att se om eleven ev behöver glasögon vilket i förlängningen kommer att hjälpa de elever som behöver glasögon till bättre studiemiljö.
Apparater som kan hjälpa till vid mätning av ögat så som Retinomax och ett handhållen tonometer kan betyda skillnaden mellan ett aktivt liv med bevarad syn eller invalidisering på grund av förlorad synförmåga. Att ha bra utrustning gör att diagnostiseringen blir säkrare och patienten kan få rätt behandling med en gång.

Arbetet är roligt och givande på alla sätt men totalt beroende av folks vilja att hjälpa.
Arbetet med att samla in de medel som behövs för att införskaffa utrustningen är påbörjat och vi tar tacksamt emot ert stöd!

Aktuellt i projektet: Införskaffande av ny utrustning till Out reach arbete.

Ögonsköterskan Deus vid synprovningstavlan: Fotograf Lotta Stoltz, 2017

AIS Education
Utbildning gör skillnad! AIS Education har utfört flera utbildningsprojekt sedan 2012. Mellan 2016-2018 har en ögonspecialist utbildats med stöd från projektet. Dr Makubi tog examen nu augusti 2018.

Senast genomförda aktiviteter i ramverket AIS

2017-11-15 – AIS Medicinsk utrustning: Mikroskop och utrustning till ögonoperation och ögonmottagningen
2017-05-30 – AIS Medicinsk utrustning: Installation och utbildning av lufttonometer
2016-08-32 – AIS Medicinsk utrustning: Installation och utbildning av autorefraktor, keratometer och ultraljud.
2016-2018 – AIS Education: Stöd till Dr Makubi ögonspecialistutbildning
2014-08-06 – AIS Education: Ytterligare utbildningsinsatser genomförs inom “AIS Education”
2013-07-18 – Ögonlinser till kataraktoperation skänks
2008 –> AIS Spectacles: Kostnadsfria ögonundersökningar samt utdelning av glasögon.

Stöd AIS och den fortsatta utvecklingen på Kolandoto Hospital genom att sätta in gåvor till vårt 90-konto: PG 900232-0 alternativt BG 900-2320 eller Swish 123 9002320. Märk inbetalningen med AIS och ditt namn och epost-adress.