Mer om projektet

<< Tillbaka

Utprovning av glasögon vid Outreacharbete i Nzega. Fotograf Lotta Stoltz, 2017.

Sedan 2008 har projektet aktivt hjälpt människor som lider av försämrad syn. Målgrupp är personer som har synfel eller allergiska besvär som kan behandlas eller lindras med hjälp av glasögon och som saknar ekonomiska medel för att kunna göra något åt problemet på egen hand. Statistik som samlats in i samband med utdelningar visar att det främst handlar om studenter (barn/ungdomar), bönder (vuxna) och pensionärer (äldre). Dessa personer har mycket låg eller ingen inkomst, vilket gör att de uppfyller projektets kriterier för att erbjudas kostnadsfria glasögon.

Utdelningen av glasögon är i dag fokuserad på de nordostliga delarna av Tanzania. Tidigare har utdelning även skett omkring regionen Kilimanjaro. Utdelningen sker främst via en mobil enhet som utför schemalagda fältbesök i regionerna Shinyanga och Mwanza. Under fältbesöken, som utannonseras i förväg, erbjuds människor med nedsatt syn en kostnadsfri synundersökning. Om personen uppfyller de kriterier som ställts upp i projektet får de även ett lämpligt par glasögonen helt kostnadsfritt och utan krav. I anslutning till utdelningen sker en insamling till vår verksamhet, där allmänheten och personer som mottagit glasögon av oss har möjlighet att lämna ett frivilligt bidrag till vår verksamhet. Besöken tar ibland lång tid, men ingen lämnas utan undersökning och hjälp. Sedan 2011 har projektet även startat stationära stationer, dit människor som av olika anledningar inte har möjlighet att närvara vid fältbesöken har möjlighet att få en synundersökning, och om kriterierna uppfylls få glasögon från oss. Utdelning sker till målgruppen oavsett kön, ålder, ursprung, politisk, religiös övertygelse och sexuell läggning.

Dr Makubi mäter ögontrycket med den nya lufttonometern.

  • De glasögon som delas ut är producerade och inköpta lokalt i Tanzania. Till glasögonen levereras även ett fodral och tillhörande torkduk. Kostnaden för ett par glasögon (inkl. fodral och torkduk) är cirka 35 SEK (2018).
  • Utgångspunkt för fältbesöken är AICT Kolandoto hospital i Kolandoto utanför Shinyanga.
  • Under åren har antalet utdelade glasögon varierat beroende på i vilken mån vår partner haft möjlighet att genomföra mobila fältbesök. På senare tid har stationära stationer även tillkommit för att öka tillgängligheten i regionerna, men även för att kompensera för ett minskat antal fältbesök.
  • Vårt mål är att expandera projektområdet och involvera fler ideella krafter i Tanzania, så att fler kan få hjälp och även framöver komplettera de glasögon som tagit slut eller få nya om de behöver andra styrkor.
  • Totalt har 3 651 glasögon delats ut inom projektet sedan 2008.
  • Sedan 2014 har projektet bidragit med både utrustning och material men även ny kunskap och organisation genom volontära uppdrag.
  • Den önskan vi och de människor vi hjälpt har är att projektet ska fortgå, men vi är beroende av stöd från privatpersoner och företag. Tack för Ditt stöd!