Child Fund

Barnen är vår framtid. Samtidigt som de växer upp och formas som individer, utvecklar de och formar vår värld. Denna framtida värld skulle kunna vara både ljusare, grönare och mer kunskapsrik än den vi lever i idag. Förutsättningarna för att varje barn skall kunna forma denna ljusa framtid ser i dag mycket olika ut runt om i världen. På grund av sjukdomar, brist på mat, vatten, sanitet, välfungerande samhällsstrukturer och skolsystem samt andra orättvisor har många av världens barn inte möjlighet att få det liv som alla barn så väl förtjänar.

PROJEKT: EDUCATION & KATARAKTOPERATIONER
Vi arbetar i framför allt två projekt för att främja hälsa och utbildning hos barn i Kolandoto, Tanzania. Våra projekt riktar sig till de barn vars familjer av olika anledningar befinner sig i en mycket utsatt ekonomisk situation.

Projektet Education har sedan 2014 gett barn möjlighet till skolgång genom att bekosta de obligatoriska skoluniformer och det skolmateriel som krävs i Tanzania. Det handlar om ett mål mat per skoldag samt särskilda avgifter för terminsexaminationer.

Klasser med många barn och få lärare, resursbrist och svåra hemsituationer gör att det, trots ekonomisk stöttning, är svårt för alla barn att klara av hela primary och secondary school. I vissa fall har då yrkesutbildning varit ett bra sätt att skapa möjligheter till arbete och inkomst. Sedan starten 2014 har 4 unga vuxna blivit sponsrade med denna typ av utbildning.

Projektet Cataract surgery har sedan 2014 möjliggjort runt 20 ögonoperationer per år för barn med grå starr, en ögonsjukdom som utan behandling leder till stora synproblem och risk för blindhet.

Tack vare månadsgivare och enskilda donationer kan vi fortsätta vår verksamhet! Tack!

 English version

 

Insatser

Läs mer om insatserna genom att klicka vidare!

2014
Education
Från grumlig syn till klarhet

2013
Renovering av barn- och mödrarvårdsavdelning på Kolandoto Hospital
Från grumlig syn till klarhet

2012
Från grumlig syn till klarhet
Madrasskydd till barnavdelning på Kolandoto Hospital