Child Fund – Från grumlig syn till klarhet

<< Tillbaka
Från grumlig syn till klarhet

I Aid Africas Barnfond har beslutat att ekonomiskt stödja kostnadsfria operationer av barn med medfödd eller traumatisk katarakt på Kolandoto Hospital, Tanzania. Barn med obehandlad katarakt lever med nedsatt eller näst intill ingen syn alls, och operationen kan förbättra deras liv avsevärt. Med projektet ”Från grumlig syn till klarhet” hoppas I Aid Africa kunna hjälpa barn att få synen åter och på så sätt bidra till en bättre vardag för dem.
Det finns inga exakta siffror på hur många barn som föds med katarakt i Tanzania, men två studier, från år 2005 och 2008, visar att det handlar om mellan 1 000 och 1 500 barn varje år. Men då traumatisk katarakt inte är inräknat är det totala antalet barn som lider av katarakt betydligt högre.

Under 2014 har 28 st barn, med stöd från IAA opererats för katarakt (ögonsjukdom) på KNH. Då resultatet av projektet varit så positivt och behovet kvarstår så planerar IAA att baserat på Dr Katanis förfrågan för 2015 att fortsätta finansiera kostnadsfria kataraktoperationer av barn på KNH under nästkommande år.

Under 2012-2014 har totalt 53 barn opererats på KNH tack vare stödet från IAA! Tack för ditt stöd! Det gör stor skillnad!

Fakta om Katarakt – grå starr hos barn

Katarakt hos barn kan vara medfött eller uppkomma senare i livet. Ögats lins har till uppgift att bryta ljuset på näthinnan. I normala fall är linsen klar, men vid katarakt blir den grumlig vilket resulterar i en synnedsättning.  Katarakt kan uppkomma på grund av ärftlighet, låg födelsevikt eller av att barnet fått strålbehandling eller annan medicinsk behandling som påverkat ögat. Katarakt kan även uppkomma efter ögonskador (traumatisk katarakt) eller om mamman haft röda hund under graviditeten. Kataraktoperationen måste utföras före fem års ålder för att barnets syn inte ska bli permanent skadad.

Katarakt hos barn behandlas operativt, och den grumliga linsen tas då bort och ersätts med en artificiell lins. Kolandoto Hospitals ögonklinik är ett av få ställen i Tanzania som kan utföra kataraktoperationer, och behovet är stort. All specialistvård i Tanzania kostar dock, och för många familjer är det en omöjlighet att bekosta den operation som barnet är i behov av. Därför har I Aid Africas Barnfond valt att som första insats stödja kostnadsfria kataraktoperationer av barn vars familjer inte själva har ekonomisk möjlighet till detta. Läs mer om insatsen i vår projektplan(PDF- Projektplanen från grumlad syn till klarhet).

Stöd I Aid Africas Child Fund

Referenser:

  • “Why are Children Brought Late for Cataract Surgery? Qualitative Findings from Tanzania”, 2008.
  • (A Bronsard, R Geneau, S Shirima, P Courtright and J Mwende). Pubmed 2012.
  • ”Delay in presentation to hospital for surgery for congenital and developmental cataract in Tanzania”, 2005.
  • (J Mwende, A Bronsard, M Mosha, R Bowman, R Geneau, P Courtright). Pubmed 2012.
  • www.sankterik.se. “Grå starr hos Barn”
  • Intervju med dr. Elemeki Katani, Kolandoto Hospital, Tanzania.