Education

Under 2014 startades delprojektet ”Education” som syftar till att stötta utsatta barns skolgång. Grundskolesystemet i Tanzania består av primary school (de första 7 åren) och secondary school (de kommande 4 åren), och det råder skolplikt i landet från 7 års ålder. År 2001 införde regeringen i landet avgiftsfri primary school och sedan dess har antalet barn som börjar i primary school ökat avsevärt. Dock kvarstår en brist på både lärare och skolmaterial, vilket leder till försämrad kvalitetet på utbildningen och även till att barnens familjer själva måste stå för vissa kostnader, som böcker, skoluniformer och övrigt skolmateriel. I slutändan gör detta att många barn aldrig fullföljer sin grundskoleutbildning (United Nations [UN], 2011). Problemet synliggörs av siffror som visar att hälften av alla män och kvinnor i Tanzania mellan 15 och 49 år har fullgjort primary school och endast 16 procent av kvinnorna och 23 procent av männen i samma åldersgrupp har gått ut secondary school (National Bureau of Statistics [NBS], 2010).

IAA’s samarbetspartner har sedan en tid tillbaka uppmärksammat att det finns många föräldralösa barn i området kring Kolandoto. Dessa barn är av naturliga skäl särskilt svårt utsatta ekonomiskt, och de är beroende av släktingar och vänner för att få ihop pengar till sin skolgång. Dessa släktingar och vänner har i sin tur själva har flera barn att försörja och svårt att få ekonomin i hemmet att gå ihop (Pastor S. Musa, personlig kommunikation, 8 november, 2013).

Projektet startades tillsammans med Pastor Musa (African Inland Church Kolandoto), via dr Katani på Kolandoto Hospital. Tillsammans har initialt 8 barn identifierats, samtliga i stort behov av hjälp för att klara de ekonomiska utgifter som skolgången kräver. Dessa utgifter innefattar bland annat skoluniform (obligatoriskt i Tanzania), skolavgifter (secondary school), terminsavgift och ett mål mat per dag för de barn som går i primary school.

IAA Barnfond delprojekt Education kommer nu att stå för dessa utgifter för de ovan nämnda 8 barnen, tills dess att de går ut skolan eller får finansiering från annat håll.

PROJEKTPLAN EDUCATION v1(LÄNK)

REFERENSER
NBS. (2010). Tanzania Demographic and Health Survey 2010. Dar es Salaam: National Bureau of Statistics & Ministry of Finance. Från http://www.nbs.go.tz/takwimu/references/2010TZKeyFindings.pdf
UN. (2011). Education – Challenges and Opportunities. Dar es Salaam: United Nations Tanzania.