Renovering av barn- och mödravårdsavdelning på Kolandoto Hospital

Barn- och mödravårdsavdelningarna på AICT KolandotoHospital (KNH) saknar flera basala förutsättningar för att kunna möjliggöra en god sjukvård och goda hygienrutiner. Barn- och mödravårdsavdelningarna på KNH är därför i ett stort behov av en omfattande renovering. Då sjukhuset inte har de ekonomiska möjligheterna att bekosta detta på egen hand inkom en förfrågan från Elimeleki Katani, chefsläkare på KNH.

Under hösten har I Aid Africa (IAA) finansierat en omfattande renoveringen av barn- och mödravårdsavdelningarna på Kolandoto Hospital (KNH). Renoveringen har gått planenligt förutom att kostnaden blev högre än beräknat. IAA har dock haft möjlighet att stödja KNH även med de utökade utgifterna. Dr Elimeleki Katani låter hälsa att renoveringen har inneburit en stor skillnad för de berörda avdelningarna och att han önskar att de framöver kommer att få möjlighet att renovera resterande delar av sjukhuset.

 Nedan följer lite bilder från renoveringen, alla tagna  av Elimeleki Katani.

291 maternity (3) maternity (5)

288

 

 

027 018

 

 

 

 

 

 

 

 

047