Exchange Program

Utbyte mellan Kolandoto Hospital School of Nursing och Röda Korsets Högskola

Ett flertal aktiva inom Involvaid har sin bakgrund på Röda Korset Högskola och vi har länge velat förmedla Kolandoto Hospitals önskan om att starta ett utbyte mellan skolorna. Under 2012 bidrog Involvaid till att de första studenterna från Röda Korsets Högskola åkte till Kolandoto Hospital för att göra fyra veckors primärvårdspraktik. Utbytet fortgår under 2013 och flertalet studenter har gjort sin praktik på Kolandoto Hospital.
Representanter från Kolandoto Hospital har besökt Röda Korsets Högskola under våren 2013 för vidare utveckling av samarbetet och Involvaid kommer fortsätta att ha en stödjande roll i utbytet för bägge parter.

Involvaid önskar med detta utbyte bygga broar mellan länder och knyta kunskapsband mellan institutioner som vill utvecklas. Genom utbyte av kunskap och erfarenheter tror vi att en långsiktig hållbar utveckling kan bli möjlig och att sjukvården kan förbättras såväl i Sverige som i Tanzania.

Vår förhoppning i Involvaid är att vi inom en snar framtid kan vara delaktiga i att se till utbytet sker i båda riktningarna och att även lärare, studenter och personal från Kolandoto School of Nursing kan komma till Sverige och få se hur sjukvården går till här.

Utbyte mellan Kolandoto Hospital School of Nursing och Sollentuna Consensum Gymnasium

I början av 2013 förmedlade Involvaid kontakten mellan ett vårdgymnasium, Sollentuna Consensum och Sjuksköterskeskolan i Kolandoto. Resultatet blev att två lärare från Sollentuna åkte till Kolandoto på besök och sedan bjöd de in två representanter från Kolandoto till Sverige för vidare utveckling av samarbetet.

Under våren 2014 är det tänkt att två gymnasieelever från Sollentuna åker till Kolandoto för att göra sin praktik. Förhoppningen för oss i Involvaid är även här att studenter från Kolandoto ska komma till Sverige och kunna göra delar av sin praktik.

English version