Healthy Hospital

2011-01-12 Strömsystemet för vattenpumpen. Foto Henrik HjelmgrenProjektet “Healthy Hospital”(HH) startades under våren 2014 tillsammans med Kolandoto Hospital (KNH), Involvaid och dess nya samarbetspartners Ingenjörer Utan Gränser (IUG) och Arkitekter Utan Gränser (AUG).

Idén om att skapa en hållbar vatten- och energiförsörjning på KNH har funnits under en längre tid då behovet varit stort. Detta på grund av att ekonomiska förutsättningar ej har funnits, vilket har lett till att KNH inte kunnat underhålla och utveckla el- och vattentillförseln till sjukhuset. Redan 2012 inkom en förfrågan från KNH angående stöd för detta, och en första preliminär undersökning av resurserna gjordes då på plats (länk till Julius rapport). Dock hade Involvaid varken ekonomi eller kunskap inom området El och Vatten och projektet fick skjutas upp på obestämd tid.

Vi är nu otroligt glada över att äntligen, med hjälp av våra nya samarbetspartners, kunna starta upp detta projekt där vi ska se över och utveckla el- och vattenmiljön samt förbättra hela sjukhusmiljön på KNH.

2014-07-23 Huset där generatorerna står i. Foto Annika DanielssonProjektet är organiserat i delfaser.

Vill du Ge en Gåva till det här Projektet! Tryck här! 

Vill du läsa Healthy Hospital´s rapport – Klicka här!

 

Info om våra samarbetspartners:

Ingenjörer utan gränser(IUG)

2011-01-12 Vattenpumphuset. Foto Henrik Hjelmgren
Ingenjörer utan gränser är en ideell, opolitiskt och religiöst obunden Non-Governmental Organisation. Ingenjörer utan gränser har till syfte att:

  • med volontärprojekt baserade på ingenjörskompetens främja barns och ungdoms möjlighet till utbildning genom förbättrad studiemiljö hemma och i skolan,
  • inspirera unga att bli ingenjörer,
  • aktivt bidra till våra medlemmars personliga utveckling till vidsynta ingenjörer – skickliga i ledarskap och ansvarsfull teknik, stimulerade av social mångfald.

Ingenjörer utan gränser bedriver och stödjer projekt baserade på ingenjörskompetens, ofta i samarbete med lokala organisationer och vi har som mål att hitta tekniska lösningar anpassade till och med respekt till lokal kompetens, kultur och värderingar. Speciellt viktigt för våra volontärprojekt är att vi kan bidra till barns livssituation genom att skapa en god skol- och hemmiljö och sprida kunskap. Utbildning, som är ett av fokusområdena i milleniemålen, är därför också en central del av Ingenjörer utan gränsers arbete.

ingenjorer-utan-granser-logo

Läs mer på www.ingenjorerutangranser.seArkitekter utan gränser(AUG)

2014-07-22 Sjukhusentrén. Foto Annika Danielsson
Arkitekter utan gränser är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för en långsiktigt hållbar, jämställd och rättvis bebyggelseutveckling över hela världen.

Vi söker bistå människor i nöd och verkar för ökad kompetens genom utbildning och kunskapsöverföring. Föreningen samarbetar med ’Architecture Sans Frontières – International’ (ASF-Int) i respekt för dess plattform The Hasselt Charter.

Vår strävan är att skapa bättre förutsättningar bland människor i svåra levnadsmiljöer eller katastrofsituationer, samt att överbrygga ekonomiska eller kunskapsmässiga hinder för utvecklingen av en säker, rättvis och hållbar miljö. Våra projekt utförs i nära samarbete med lokala organisationer och söker tillämpa en hög grad av brukarmedverkan. För närvarande drivs projekt i Sverige, Tanzania, Palestina, Indien, Etiopien och Uganda.  Vi bedriver också lokal verksamhet inom våra lokalgrupper i Stockholm, Göteborg och Malmö.

arkitekter-utan-granser-logo

Läs mer på www.arkitekterutangranser.se