Hospital Equipment

2009 startade projektet Hospital Equipment. Projektet har som mål att ta tillvara på utrangerad välfungerande sjukvårdsutrustning. På många sjukhus i utvecklingsländer finns idag ett stort behov av ny sjukvårdsutrustning och ibland livsavgörande material. Sjukhusen har svårt att införskaffa denna typ av utrustning/material av bland annat bristande ekonomiska medel. Vi jobbar efter ett långsiktigt och miljöbaserat tankesätt. Projektet är uppdelat på olika delprojekt som kommer in efter behov och efterfrågan.

Utrustning och material inom sjukvården är oftast högkvalitativa och specifika vilket resulterar i ett mycket högt pris. Denna höga kostnad är i många fall omöjlig för sjukhusen i utvecklingsländer att finansiera. När vi startade vårat samarbete med Kolandoto Hospital,Tanzania 2006 i projektet Africa in sight så upptäckte vi att det inte bara var glasögon som var en bristvara. Sjukhuset, som består av 186 bäddar, 5 st operationssalar och flera öppna mottagningar saknade resurser att framför allt kunna övervaka patienternas hälsotillstånd. Detta gjorde att en tanke föddes om att ta tillvara på den välfungerande utrustning som idag byts ut på våra sjukhus och mottagningar runt om i Sverige för att sedan komma till nytta där den verkligen behövs. (Mer om projektet Hospital Equipment)

Aktiviteter inom projektet:
2017-11-27 – Container
2016-06-25 – Reservdelar till tvättmaskin
2015-01-08 – Stöd med material till ögonoperation
2014-06-20 – Tandläkarmottagning
2014-03-24 – Utrustning till tandkliniken
2013-07-18 – Material till ögonoperation
2013-01-18 – Container
2012-03-22 – Operationssal för komplicerade förlossningar
2012-03-22 – Stabilisatorer
2012-03-22 – Medicinsk luft
2012-03-22 – Kalk
2011-06-19 – Flergångsburk för kalk

Rapporter från projektet:
Report dental 201507-12 (Report Hospital equipment dental 20150712.docx)
Report 201507-12 (Report Hospital equipment201507-12.docx)
Report dental 201407-12 (Report dental 201407-12.pdf)
Årsrapport 2014 (Årsrapport Hospital equiment 2014.doc)
Report 2014 (Report hospital equipment 2014.doc)
Report 201301-201403
Report 201209-12
Report 201204-06
Report 201201-03
Report 201109-12
Report Water:Sanitary:Electricity – 2012

Stöd Hospital Equipment

English version