Container

2013-01-18 – 2013-04-05

IAA skickade den 18 januari en container till AICT Kolandoto hospital. Containern innehåller utrangerat material donerat av svenska sjukvårdsinrättningar och är i gott skick. Materialet kommer innebära byggnation av tre kompletta tandläkarmottagningar och komplettera annan verksamhet på sjukhuset samt fylla biblioteket på deras sjuksköterske högskolan med över 1300 medicinska titlar.

Containern anlände den 5 april komplett utan skador.  Preliminärt planeras att frivillig personer för de olika kompetensområdena besöka AICT Kolandoto hospital under feb/mars 2014 för att installera och utbilda personalen.

Tacksamheten från deras sida är stor! Klicka här för att se deras tackbrev.