Flergångsburk för kalk

2011-06-19

IAA genomförde inköp av flergångs absorberburk (3st) vilka behövs för kostnadseffektiv användning av den syrgas/luft och anestesigas (Halothane) som  anestesiutrustning som skickats ner inom delprojektet AICT Kolandoto hospital 2011.