Kalk

2012-03-22

IAA bistod samarbetspartnern AICT Kolandoto hospital (KNH) med material till anestesiapparatur. Materialet som efterfrågades var kalk till koldioxidabsorbers för rening av koldioxid under lågflödes anestesi, en viktig del i apparaturen som möjliggör minskad förbrukning av anestesigaser samt oxygen och medicinsk luft under kirurgi.

Under 2011 har projektet Sjukhusmaterial haft ansvar att stödja och bistå KNH med kunskap och material vilket är nödvändigt för drift tills dess KNH uppnått sådan kapacitet att de själva kan hantera detta. Gällande det förfrågade materialet har KNH inte uppnått möjligheten till självförsörjning och behöver vårt stöd ytterligare i 12 månader för att få tid att finna en lösning vilken är långsiktig och hållbar. KNH ska ta upp kostnaden i kommande budgetar på KNH.