Material till ögonoperation

2013-07-18Eye surgery at KNH

AICT Kolandoto hospital ögonoperation har skickat oss en förfrågan gällande möjlighet till stöd med material i samband med kataraktoperationer. IAA har genom S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm erhållit, utan motkrav, kostnadsfritt de produkter som eftersöktes av Kolandotos hospital. Däribland kan nämnas 58 st linser och material som används i samband med kataraktoperationer och som inte produceras i Tanzania vilket gör att tillgången är begränsad.

Samtliga produkter är av betydande ekonomiskt värde och IAA betalar med insamlade medel för transporten.

Leave a Reply