Medicinsk luft

2012-03-22

IAA bistår samarbetspartnern AICT Kolandoto hospital (KNH) med material till anestesiapparatur skickad genom projektet IAA:s projekt Sjukhusmaterial under 2011. Materialet som efterfrågas är medicinsk luft på tub. Den medicinska luften används av anestesiapparatur för ventilation av patienter som genomgår kirurgi samt drift av respirator. Luften är en förutsättning för att anestesiapparatur ska kunna fungera.

Under 2011 har projektet Sjukhusmaterial haft ansvar att stödja och bistå KNH med kunskap och material vilket är nödvändigt för drift tills dess KNH uppnått sådan kapacitet att de själva kan hantera detta. Gällande det förfrågade materialet har KNH inte uppnått möjligheten till självförsörjning och behöver vårt stöd ytterligare i 12 månader för att få tid att finna en lösning vilken är långsiktig och hållbar. KNH ska finna en lokal leverantör som kan erbjuda den medicinska gasen samt ta upp kostnaden i kommande budgetar på KNH.