Operationssal för komplicerade förlossningar

2012-03-22

IAA bistår samarbetspartnern AICT Kolandoto hospital (KNH) med ekonomiska medel till att färdigställa salen för komplicerade förlossningar. All nödvändig utrustning installerades på salen genom IAA:s projekt Sjukhusmaterial under början av 2011. KNH skulle sedan själva färdigställa salen men har inte kunnat genomföra detta pga bristande ekonomiska resurser. Salen saknar i nuläget bland annat tvättrum, omklädningsrum, dörrar och fönster och renovering/reparation/ombyggnad av befintlig sal samt tillbyggnad är nödvändig för att salen ska kunna tas i bruk. Salen kommer enbart användas för komplicerade förlossningar och skulle medföra att såväl mödrarna som barnen får bättre förutsättningar att överleva.

Under 2011 har projektet Sjukhusmaterial haft ansvar att stödja och bistå KNH med kunskap och material vilket är nödvändigt för drift tills dess KNH uppnått sådan kapacitet att de själva kan hantera detta. KNH har inte kunnat uppnå målet att på egen hand slutföra färdigställandet av salen för komplicerade förlossningar. De har en plan för genomförandet men saknar det ekonomiska underlaget.

Nedan: bilder från arbete med renovering och utbyggnad av operationssal för komplicerade förlossningar: