Stabilisatorer

2012-03-22

AICT Kolandoto hospital (KNH) har av IAA erhållit stöd med material till anestesiapparatur skickad genom projektet IAA:s projekt Sjukhusmaterial under 2011. Materialet som efterfrågas är stöd till installation av elektriska stabilisatorer. Utrustningen skyddar den medicinska apparatur som är installerad på KNH från överslagsspänning. Detta överslag drabbar KNH dagligen i samband med att den elektriska strömmen slås av och på av kraftstationerna som försörjer sjukhuset.

Under 2011 har projektet Sjukhusmaterial haft ansvar att stödja och bistå KNH med kunskap och material vilket är nödvändigt för drift tills dess KNH uppnått sådan kapacitet att de själva kan hantera detta. KNH har presenterat en hållbar lösning för att skydda den medicinska utrustningen genom dessa stabilisatorer dock saknas det ekonomiska underlaget att genomföra installationen.