Tandläkarmottagning

2014-06-20 – 2014-07-22Dental

IAA skickade den i slutet av januari 2013 en container till AICT Kolandoto hospital. Containern innehåller utrangerat material donerat av svenska tandläkarkliniker/sjukvårdsinrättningar och är i gott skick. Materialet kommer innebära byggnation av minst två kompletta tandläkarmottagningar (en enhet på AICT Kolandoto hospital och en på AICT Mkula hospital) och komplettera annan verksamhet på de båda sjukhusen.

Större delen av utrustningen/materialet har sedan det anlände den 5 april lagrats. Fyra frivilliga personer för de olika kompetensområdena (tandläkare, tandsköterska, narkossjuksköterskor) kommer besöka sjukhusen under  juni/juli 2014 för att installera och utbilda personalen.

Tacksamheten från deras sida är stor! Klicka här för att se deras tackbrev. Ditt bidrag gör skillnad!